To main content

ICA: Touch to order

Bakgrund

De flesta av Icas större återförsäljare har en butik där man kan köpa ett urval av varm mat eller bakverk, köpa lotter och göra mindre supportärenden.

Compileits roll

Compileit ombads att bygga en pekskärmslösning för matbeställning för detta sammanhang. Det inkluderade ett biljetthanteringssystem för matlagningspersonalen samt en betalningslösning med Swish-integration.

Resultat

Denna lösning har rullats ut i sju butiker med gott resultat. Det är för närvarande 60 butiker som väntar på att få komma igång.