To main content

ICA: Vegopeppen

Bakgrund

Kunden ville ge de anställda medvetenhet om fördelarna för både deras hälsa och miljön av att inkludera mer frukt och grönsaker i kosten. Därav ville kunden ha en gamifierad app som spårade olika lags konsumtion av grön mat.

Compileits roll

Vi skapade en app där de anställda delades in i team som satte upp mål för sin egen grupp. Varje dag svarade de på slider-baserad frågor om deras konsumtion. Framstegen och resultaten visualiserades tydligt och en topplista ökade teamets motivation ytterligare.

Resultat

Appen ökade de anställdas medvetenhet om fördelarna för både deras hälsa och miljön av att inkludera mer frukt och grönsaker i kosten. Konceptets kollaborativa karaktär förbättrade också lagarbetet och ökade lagandan.