To main content

App Store Optimering (ASO) 2023 med Compileit

Compileit har byggt och vidareutvecklat många appar åt bland annat Ica, Bokadirekt och Barncancerfonden. Vi har lång erfarenhet av lyckade appar från ide till lansering.

Vad är app store optimering?

App Store optimering (ASO) är både likt och olikt sökmotoroptimering och handlar om att förbättra rangordningen och synligheten av en app i respektive app store. Målet med ASO är oftast att öka antalet nedladdningar. Men det kan också handla om varumärkeskännedom, stimulera användarinteraktion och få recensioner och feedback.

Apple App Store och Google Play är de två huvudsakliga butikerna. Men du kan också utföra ASO i andra app-butiker, som Amazon Appstore, Samsung Galaxy Store och Huawei AppGallery.

Tillgängliga fält och rankingfaktorer varierar mellan app-butiker. Men vanliga faktorer är:

 • Namnet på appen

 • Nyckelord

 • Beskrivning av appen

 • Nedladdningar

 • Betyg och recensioner

 • Uppdateringar

För att maximera synlighet och nedladdningarna av en app i både App Store och Google Play behövs olika strategier. Apple och Google använder olika algoritmer och presenterar sökresultaten på olika sätt.

Appens titel är en gemensamt viktig rankingfaktor på både App store och Google play där de viktigaste sökorden bör finnas med. Underrubrik (Apple) eller kort beskrivning (Google) fyller flera funktioner och bör anpassas efter varje butiks behov.

Apple använder inte sökordsdensitet i den långa beskrivningen som en rankingfaktor, medan Google gör det. Visuella element som skärmdumpar och videor är viktiga för att locka till klick och nedladdningar, men kraven skiljer sig åt mellan Google och Apple.

Googles algoritm liknar SEO och använder länkar för att bestämma en apps auktoritet, vilket Apple inte gör. 

Att lansera en app på både App Store och Google Play Store når oftast fler men det går inte att använda sig av samma strategi.

Apple App Store vs. Google Play Store: olika ASO-strategier

Eftersom App Store och Google Play rankar appar och visar sökresultat på olika sätt måste du anpassa din ASO-strategi för varje butik för att öka synligheten och öka nedladdningar.

Hur fungerar app-store algoritmerna?

Store-algoritmerna använder rankingssignaler för att avgöra hur relevant en app är för varje sökfråga. Rangordning påverkas av två faktorer: on-metadata och off-metadata.

On meta data är de delar man själv kan kontrollera i App Store Connect eller Google Play Console. Några exempel är: Textfält (appens titel, underrubrik eller beskrivning) och visuella element (bilder, skärmdumpar och videor).

Off-metadata är de faktorer som man inte direkt har kontroll över eftersom de bestäms av hur marknaden och användarna reagerar på appen. Antal installationer, genomsnittliga betyg, recensioner, länkar och användarinteraktion är några av dessa faktorer.

Apple App Stores prioriterade Rankingfaktorer

 • Title på appen

 • Underrubrik på appen

 • Appens URL

 • Sökord

 • Installationer och engagemang

 • Recensioner och betyg

 • uppdateringar

 • Titlar and beskrivningar på in-app-köp

Google Play Stores prioriterade Ranking Faktorer

 • App titel

 • App kort description

 • App lång description

 • Installationer and engagemang

 • Recensioner och betyg

 • Titlar and beskrivningar på in-app-köp

 • Uppdateringar

Titeln på appen

Både App Store och Google Play har en gräns på 30 tecken för namnet på appen och de nyckelord som används i fältet är en stark ranking-signal. 

För att få fler klick är det dels viktigt att överväga hur namnet på appen visas i sökresultaten och dels att inkludera de mest relevanta söktermerna. I Google Plays listning visas enbart titel och ikon vilket gör att den bör vara väldigt beskrivande. App Store inkluderar däremot både app-namn, ikon, underrubrik och skärmdumpar vilket tillåter högre kreativitet med app-titeln för att dra till sig uppmärksamhet och använda underrubriken för att förklara vad app gör.

Underrubrik (Apple) eller kort beskrivning (Google)

Underrubriken i App Store och den korta beskrivningen i Google Play tjänar båda samma syfte: att informera användare om appen. Innehållet i detta fält används av algoritmerna för att indexera appen mot olika söktermer, de nyckelord som används kommer att påverka appens ranking. Men Likheten slutar dock här. I App Store är underrubriksfältet begränsat till 30 tecken, och texten visas bredvid app-namnet och skärmdumparna i sökresultaten. I Google Play kan du använda upp till 80 tecken, men beskrivningen visas inte i sökresultaten. Användare ser den enbart om de navigerar till applistan.

Så, hur hanterar du dessa variationer i teckenantal och innehållsplacering?

Underrubriken i App Store bör skilja varumärket från konkurrenterna och locka användare att klicka till appens produktsida. Beskrivningen för Android-appar bör inkludera en uppmaning till handling och uppmuntra användare att ladda ner appen. Eftersom Google rankar appar baserat på sökordsdensitet kan det löna sig att upprepa de viktigaste sökorden i app-titeln och i den korta beskrivning för att ranka högre.

Keyword-fältet i Apple App store

I App store finns ett fält med plats för 100 tecken där du kan inkludera de mest relevanta sökorden för att hjälpa algoritmen indexera och ranka en app.

Sökorden är inte synliga för användare, men de är en viktig rankingfaktor i Apple ASO.

Google Play har däremot inte ett fält för sökord. För att bestämma appens ranking, tar algoritmen hänsyn till sökord och sökordsdensitet i appens titel, korta beskrivning och i den långa beskrivning.

Den långa beskrivningen fungerar väldigt olika för ASO i App Store och Google Play. Eftersom Apple inte använder lång beskrivning som en rankingfaktor behöver man inte fokusera på sökord i samma utsträckning. Istället bör man använda den som en marknadsföringsfunktion för att skapa relationer, öka engagemang och driva nedladdningar genom kreativ copy som talar till ens målgrupp.

Sökord i den långa beskrivning är däremot en rankingfaktor i Android-appar. Därför bör man följa bästa praxis och sikta på en sökordsdensitet på 2-3% i fältet som idag tillåter 4000 tecken. Men att ha för hög densitet av keywords stuffing kan leda till avindexering.

Kategorisering av appar 

Kategoriseringen av appar är viktigt. I App store kan man tilldela en app två kategorier en primär och en sekundär kategori. Den primära kategorin är särskilt viktig för din apps sökbarhet på App Store. Detta är den kategori som appen visas i när användare bläddrar i App Store eller filtrerar sökresultat, och det bestämmer placeringen på Apps-fliken eller Spel-fliken på App Store för iPhone och iPad. Den primära kategorin också den kategori som appen visas i när användare bläddrar i Mac App Store eller filtrerar sökresultat, och det bestämmer placeringen i fliken på Mac App Store i macOS 10.14 eller senare.

I Google play kan man enbart välja en kategori men Google play har även taggar som komplement där man får välja högst fem taggar.

Google använder kategorier för att gruppera appar tillsammans. Användare kan sedan söka eller upptäcka nya appar eller spel genom att bläddra igenom en kategori i Play Store.

Taggar hjälper Google att förstå vad din app handlar om och påverkar var din app visas i Google Play Store.  Taggar hjälper Google att gruppera liknande appar tillsammans för att visa användare relevant innehåll när de bläddrar i Google play.

Skärmbilder i App store och Google play

Bilder och screenshots av appen är avgörande för att locka användare och övertyga dem om att installera appen. De kan öka antalet nedladdningar, vilket leder till fler möjligheter att samla in betyg och recensioner, vilket förbättrar ASO. På Google Play kan du ladda upp upp till åtta skärmbilder och tio på App Store.

Eftersom de första tre skärmbilderna visas i App Store-sökresultaten är det avgörande att använda ögonfångande och representativa bilder för att öka CTR.

Skärmbilder visas inte i Google Play-sökresultaten för generiska söktermer. Även om bilderna kan visas i sökresultaten för varumärkesrelaterade söktermer, är de mindre än de på App Store vilket är viktigt att tänka på när man lägger till text i skärmbilder.

Preview videos i App store och Google play

Både Apple och Google tillåter videor i sina listningar men deras riktlinjer skiljer sig markant och är mycket viktiga att följa.

Den första preview-videon man lägger till i App Store visas i sökresultaten med autoplay på mute, vilket lockar användare att klick. Dessa videos måste optimeras för 30-sekunders autoplay och visa användarflödet i appen. Apple tillåter inte marknadsföringsinnehåll.

I Google Play Store kan man visa upp YouTube-videor i app-listningen som automatiskt spelas i sökresultat för varumärkesrelaterade sökningar. Det kan bara finns en video per listning, och den måste vara i liggande läge. Google ger videoinnehåll mer frihet. Det kan vara beskrivande eller marknadsföringssyfte, men monetarisering måste vara inaktiverad.

Länkar till Google PLay

Antalet länkar till en app-sida används som en rankingssignal av Google Play för att bestämma appens auktoritet. Fler länkar från respektabla källor kan hjälpa en app att ranka högre och påminner om vanlig SEO.

Länkar används däremot inte som en rankingssignal i App Store. Att marknadsföra en app i andra kanaler för att driva trafik är dock en bra strategi för att öka nedladdningarna och få positiv feedback.