To main content

Insights & Analytics

På Compileit bryr vi oss om de lösningar vi bygger och vill veta hur de presterar, vilket värde de genererar för våra kunder samt hur vi säkerställer att vi alltid har stöd av data i vårt prioriteringsarbete. Detta behov delar vi med våra kunder, vilket gör att vi aktivt propagerar för att tidigt skapa förutsättningar för ett insiktsdrivet arbetssätt där data är en naturlig del av lösningarna.

Strategi, KPI:er och datadrivna processer

Vi hjälper dig att identifiera dina digitala KPI:er, utvecklar dashboards samt hjälper dig med att implementera arbetsprocesser som stödjer en data-driven metodik i din organisation. Väldesignade och förankrade KPI:er är en förutsättning för att de ska fungera som ett stöd i  analyser och beslutsprocessen. 

Mätning och datainsamling

Vi gör vid behov mätplaner som vi implementerar i våra lösningar. Mätplanen baserar vi på både KPI:er och andra behov vi identifierat tillsammans med kunden och teamet. För att få en så robust mätning som möjligt arbetar vi tillsammans med våra utvecklare vilket gör att vi goda möjligheter att fånga data från alla delar av lösningen.

Vi konfigurerar även mätplattformar, sätter upp behörigheter samt genomför kvalitetskontroller av den data som samlas in för att bedöma dess tillförlitlighet. 

Rapportering, analys och insiktsarbete

Vi arbetar löpande med att ta fram rapporter som redovisar vad som hänt, gör analyser för att ta reda på varför det hänt samt levererar insikter, hypoteser och andra rekommendationer som kan bidra till bättre resultat.

Vi hjälper till med att analysera all typ av marknadsföring som driver trafik till siten exempelvis sökmotoroptimering, Google Adskampanjer eller hur en mobilapp presterar.


Även om rapportering och analys oftast sker av en digital analytiker är vår rekommendation att involvera andra kompetenser för att säkerställa att vi inte missar perspektiv som inte den kvantitativa datan kan ge när vi formulerar hypoteser och rekommendationer. Detta kan t.ex. handla om utvecklare, UX, marknadsförare eller produktägare beroende på frågeställning.


Datavisualisering

När behoven av att kommunicera data och insikter utanför den inre kretsen är stora jobbar vi med dedikerade visualiseringsuppdrag. Det kan handla om att göra prototyper tillsammans med målgrupperna för att säkerställa att de kommunikativa behoven styr både design och val av data. 

Oftast arbetar vi med BI-verktyg som Power Bi eller Klipfolio, men “data story telling” sker förstås även i keynotes och direkt på webbplatser.

Audits

Osäker på vad du behöver? Vi kan göra mindre genomlysningar av alla ovanstående områden där syftet är att hitta ert nuläge och om det bedöms nödvändigt ge en rekommendation till nästa steg.