To main content

Sökmotoroptimering

Vad användare söker på är grunden till allt. Utan användare finns det sällan ett syfte att bygga en webbapplikation av någon form. Vi sätter alltid användarna i centrum där sökbarhet och upplevelse är vår starkaste sida.

Vår arbetsprocess för sökmotoroptimering

Vår arbetsprocess bygger på struktur, långsiktighet och förändring. Vi analyserar, planerar, implementerar och följer upp. För att nå ambitiösa mål behövs tålamod men i nästan alla projekt finns snabba vinster i början. En plan behöver vara långsiktigt, kortsiktigt, proaktiv och reaktiv. Våra långsiktiga ambitioner har delmål och en ödmjukhet mot en föränderlig värld. 

SEO berör nästan alla delar av en plattform. Upplevelsen påverkar SEO, innehållet påverkar SEO, den tekniska arkitekturen påverkar SEO. Att arbeta effektivt med SEO handlar därmed om att skapa en arbetsprocess där SEO är en del i alla led av arbetskedjan. En effektiv arbetsprocess med UX:are, utvecklare och skribenter är en viktig del för att lyckas.

Att skapa något nytt eller förbättra ett befintligt har lite olika utgångspunkter men i vilket fall behöver många frågor få sina svar och det reder vi ut i en skräddarsydd nulägesanalys.

Nulägesanalys för organisk utveckling

Det första steget i alla webbprojekt är skapa en uppfattning av nuläget och vi börjar alltid med en sökordsanalys. Hur ser söktrenderna ut inom vårt område? Inom vilka kontexter tror vi det är relevant att synas? Vad finns det för intentioner bakom sökfraserna? Sedan tittar vi på konkurrensen: Vilka är våra digitala konkurrenter och kan vi redan nu lära oss något av hur dom arbetar? Ska vi arbeta med de mer konkurrensutsatta fraserna eller ska vi ta en annorlunda vinkel där våra konkurrenter inte arbetar lika mycket? 

Tekniken spelar en viktigt roll och teknisk SEO handlar i sin grund om rätt kravställning och prioritering mot utveckling och UX. Här har Compileit fördelen att vi själva är tekniska arkitekter och har en djup förståelse för teknik. En teknisk färdplan med tydliga prioritering är utfallet av en teknisk analys.

Men, teknik står inte själv och innehållet på en plattform är hjärtat i hela maskineriet, åtminstone utifrån ett SEO-perspektiv. I en innehållsanalys tittar vi på hur det nuvarande innehållet presterar i form av kvalitet, optimering och i relation till de konkurrenter vi har identifierat.  Att lägga ett stort fokus på innehåll kommer alltid vara en viktig del i SEO-arbetet.

Länkar har alltid spelat en viktig roll för sökmotorer, det som påverkar en webbplats utanför själva plattformen är en viktig del i arbetet. Vilka länkar till webbsidan? Vilka talar om våra produkter? Hur syns vi på olika karttjänster? Att amplifiera denna effekt, få fler att dela innehållet i sociala medier, få fler att skriva om vad vi gör och synas på relevanta platser är en del av den långsiktiga strategin.

Färdplan 

När vi genomfört de analyser vi anser nödvändiga sätter vi ihop en färdplan och en målsättning med arbetet. Färdplanen innehåller i detalj vad som ska genomföras, varför och vad som är viktigast. Det är en kombination av en projektplan och en backlog som även tar fram vilka synergier SEO ska ha med webbprojektet. 

Implementation

SEO kräver nästan alltid tid från utvecklare och den tiden behöver finnas i planeringen för att vi ska komma framåt i den takt vi bestämt. Att ha en arbetsprocess på plats med ett tätt samarbete mellan SEO och utveckling är nyckeln till framgång och vi kan själva implementera alla förändringar vi rekommenderar.

Uppföljning av SEO-KPI:er

Arbete med sökmotoroptimering ska ge resultat. För att veta om vi når våra mål behöver ett KPI-ramverk tas fram. SEO-KPI:er behöver både reflektera hur tekniken presterar, hur innehållet presterar och hur den organiska trafiken presterar. Kontinuerlig uppföljning handlar om att skapa en datadriven lärandeprocess som leder oss i rätt riktning.

Nya webbprojekt

I nya webbprojekt har vi en åttastegsprocess där alla nödvändiga delar tas hand om. I början genomför vi en nulägesanalys, i designfasen arbetar vi med UX:are med wireframe-validering, under byggfasen har vi ett tätt samarbete med utvecklare med fokus på teknisk kravställning och arkitektur. I slutet av projektet tar vi fram en tydlig migreringstrategi och sätter upp all mätning som behövs.

App Store Optimering (AOS)

App store optimering är både likt och olikt vanligt sökmotoroptimering. Det är likt för att det handlar om sökbarhet och söktrender. Hur texter, titlar och bilder är optimerade påverkar en apps sökbarhet. Det är olikt för att installationer, engagemang och recensioner har en betydande roll för en applikations synlighet.