Hem

Användarupplevelsen

Det är lätt att dra förhastade och felaktiga slutsatser om hur en produkt ska fungera och se ut. Vår process för att säkerställa användarvänligheten är baserad på våra erfarenheter från Apples användarfokuserade produktutvecklingsprocess, och vi tar hänsyn till den när vi arbetar med UX-design (User Experience Design) och UI-design (User Interface Design).

Vi inleder UX-designarbetet med en utforskande fas där vi lär känna vår kund, deras användare och identifierar användarnas problem och behov. Utifrån våra insikter som bygger på kvantitativ och kvalitativ data, så påbörjar vi vårt skiss- och prototyparbete.

UX-designarbetet leder in i UI-design, den visuella designen, när vi har hittat en lösning som är funktionellt optimal utifrån det vi vet om användarna och deras behov. När vi arbetar med UI-design så utgår vi från kundens existerande grafiska profil eller skapar ett nytt grafiskt manér om vår kund önskar det.

Parallellt med vårt designarbete så har vi kontinuerliga avstämningar med våra kunder, då vi går igenom designen och tillsammans itererar den under arbetets gång så att lösningen blir så bra som möjligt.

Designer som jobbar framför två skärmar

Kontakta oss

Vill du starta ett projekt tillsammans med oss eller bara säga hej? Hör av dig via formuläret nedan.