Hem

ICA Touchscreen

ICA Touchscreen

ICA - Ordersystem via touch screen

Bakgrund

De flesta av ICAs större återförsäljare har en butik där du kan köpa ett urval av mat och bakverk.

Compileits roll

Compileit ombads att bygga en pekskärmslösning för att enklare kunna hangera ordrarna från kunder. Det inkluderade ett biljetthanteringssystem för personalen som serverade maten samt en betalningslösning med Swish-integration.

Resultat

Denna lösning testas för närvarande som en pilot i sju butiker runt om i  landet. Den framgångsrika piloten har genererat stort intresse från en lång rad ICA-butiker som vill utveckla och bredda sitt kunderbjudande.