Hem

Trifam Digitalisering

Trifam digitalisering

Trifam - Digitaliserad administration

Bakgrund

Trifam skötte intresseanmälningar och uppsägningar med en administrativt krävande process som de ville digitalisera för att få den säkrare, effektivare och snabbare.

Compileits roll

Vårt uppdrag var att utveckla ett verktyg för att hantera alla intresseanmälningar och uppsägningar online med digitala signaturer.

Resultat

Trifam kan nu hantera fler förfrågningar mer effektivt och säkrare med ett minimum av administrativt arbete.