Hem
Nyheter
Utvecklare

Skrivet av David Utegård

Sommartid för utvecklare

2023-03-24

Den 26/3 är det dags för sommartid! Som programmerare är det alltid viktigt att ha koll på datum och tidshantering. Med byte mellan sommar- och vintertid runt hörnet finns det flera fallgropar som kan ställa till det om det inte hanteras på rätt sätt.

Nedan kan du ta del av vår utvecklare David Utegårds bästa tips för undvika dessa fallgropar:

🕒 En av de vanligaste fallgroparna vid tidsomställning är, tro det eller ej, att man inte tar hänsyn till att en timme antingen läggs till eller dras ifrån vilket kan leda till felaktiga på transaktioner eller loggar.

🕒 Ett annat vanligt problem är när att man sparar tid i lokalt format till sin databas och sedan hämtar ut den utan att ta hänsyn till tidszonen. Det kan leda till att datum och tid visas och hanteras felaktigt för användare i olika delar av världen. För att undvika sådana problem bör man använda UTC-tid (koordinerad universell tid) som referenspunkt och sedan konvertera till den lokala tiden när den hämtas ut. Särskilt om man arbetar med internationella system eller kunder.

🕒 Det kan även vara en bra idé att använda automatiserade tester för att säkerställa att tid och datum hanteras korrekt vid "specialfall" i din applikation. Detta kan hjälpa till att upptäcka problem tidigt och undvika allvarliga konsekvenser för både användare och system.

Så, låt oss se till att vi hanterar tid och datum på ett säkert och pålitligt sätt, särskilt under övergången mellan sommar och vintertid så att vi kan fortsätta susa friktionsfritt fram mot sommaren!

Ha en bra dag och fortsätt koda säkert!