Hem

CIBoost

CIBoost

Bakgrund

CIBoost var inte nöjda med den tekniska lösningen för deras digitala verktyg, där de upplevde att de var instängda i ett system med stor teknisk skuld som var både svårt och tidskrävande att vidareutveckla och att administrera.

De hade också problem med att själva skapa innehåll vilket behövde göras via två av varandra oberoende CMS.

Compileits roll

Compileit ombads skapa ett användarvänligt verktyg som enkelt kunde förbättras med ökad funktionalitet och AI. CIBoost önskade också att lätt kunna administrera och skapa nytt innehåll själva. 

Vidare önskade de en webbsida där de kunde marknadsföra och visa upp sitt verktyg för nya potentiella kunder.

Resultat

CIBoost och deras kunder är nu väldigt nöjda med det nya användarvänliga gränssnittet. 

Med det nya verktyget som Compileit utvecklat går det både snabbt och enkelt att administrera, uppdatera och utöka funktionaliteten i den takt som CIBoost önskar. I det nya systemet har CIBoost administratörer stor möjlighet att själva skapa och redigera  innehåll via ett och samma CMS som Compileit skräddarsytt för dem.

Compileit designade och utvecklade även CIBoost hemsida – skyltfönstret mot nya användare.